TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
108/QĐ-VPUBND 07/11/2022 Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 81
Tải về 5
170/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 165
Tải về 2
167/BC-UBND 15/10/2022 Báo cáo Thực hiện công khai ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 127
Tải về 9
667/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 123
Tải về 6
656/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 104
Tải về 1
657/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Gia Viễn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 97
Tải về 1
658/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 150
Tải về 0
117/BC-UBND 13/07/2022 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 160
Tải về 4
621/QĐ-UBND 11/07/2022 QĐ v/v bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 để hỗ trợ các trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022
Lượt xem: 124
Tải về 3
113/BC-UBND 01/07/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 5
123456789
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH