Tổng số: 384
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
132/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 70
Tải về 0
130/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 72
Tải về 1
131/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022
Lượt xem: 85
Tải về 0
126/KH-UBND 08/07/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 97
Tải về 0
127/KH-UBND 08/07/2022 Kế hoạch về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Lượt xem: 133
Tải về 0
112/KH-UBND 03/06/2022 Kế hoạch triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 101
Tải về 0
109/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Tổng kết đánh giá công tác thu hút đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh"
Lượt xem: 192
Tải về 2
107/KH-UBND 26/05/2022 Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 195
Tải về 2
106/KH-UBND 25/05/2022 Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026.
Lượt xem: 102
Tải về 0
103/KH-BCĐ 23/05/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 118
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH