Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Số ký hiệu văn bản 147/BC-UBND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 147.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH