Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 107/BC-UBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 107.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH