Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 88/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nam
Tài liệu đính kèm 88_2022.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH