QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định E - HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh
Số ký hiệu văn bản 65/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định E - HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 65.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH