Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 83/BC-UBND
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 83.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH