Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 81/BC-UBND
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 81.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH