Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
Số ký hiệu văn bản 79/BC-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH