Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 91/BC-UBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 91.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH