Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng đồng bằng sông Hồng (trong lĩnh vực Công tác dân tộc)
Số ký hiệu văn bản 90/BC-UBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng đồng bằng sông Hồng (trong lĩnh vực Công tác dân tộc)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 90.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH