Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
Số ký hiệu văn bản 85/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 85.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH