Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (dự án silver cloud Cuc Phuong)
Số ký hiệu văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (dự án silver cloud Cuc Phuong)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC_GPMT_(silver_Cloud_Cuc_Phuong)_2022.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH