Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng sản xuất gỗ, ván dán cho sàn xe khách, xe container và xe tải" của Công ty TNHH FPL Việt Nam
Số ký hiệu văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng sản xuất gỗ, ván dán cho sàn xe khách, xe container và xe tải" của Công ty TNHH FPL Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Bao_cao_de_xuat_cap_GPMT_go_CCN_gia_phu_2022.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH