Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Global (nâng công suất) giai đoạn 1"
Số ký hiệu văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Global (nâng công suất) giai đoạn 1"
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm baocao_GPMT_GLOBAL_TONE_202.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH