Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng" của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group
Số ký hiệu văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng" của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_GPMT_Thanh_Thang_1_2022.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH