QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 418/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 418.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH