V/v điều chỉnh, bổ sung tính chất lô đất IX-24 trong quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 102/UBND-VP4
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh, bổ sung tính chất lô đất IX-24 trong quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 102.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH