Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 02/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm TB02.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH