Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 77/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Phạm Tuyết Ngọc
Tài liệu đính kèm QD_cong_khai_QUYET_TOAN_2020.pdf
bieu_so_01_2021.pdf
bieu_so_02_2021.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH