Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhCông khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 27/TrT-HĐMSTS
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhCông khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt Phạm Ngọc Dũng
Tài liệu đính kèm 27TrT-HĐMSTS.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH