Về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 807/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Mai Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm 807_VPCP-KSTT_01022021_2-signed.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH