Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành 01/09/2020
Ngày hiệu lực 01/09/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 53_Chi_thi_cua_Tinh_ve_nhiem_vu_nam_hoc_2020-2021_20200831095424404400_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20200901095044.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH