Công điện Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thời gian: 01 ngày, ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 384/CĐ-VPCP
Ngày ban hành 26/03/2020
Ngày hiệu lực 26/03/2020
Trích yếu nội dung Công điện Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thời gian: 01 ngày, ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công điện
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 384_CD-VPCP_26032020_1-signed.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH