Lượt xem: 486

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017

Theo thông báo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện này ở một số địa phương đã xảy ra dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng (LMLM) và một số dịch bệnh khác trên vật nuôi. Trong thời gian tới, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa sẽ làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm tạo thuận lợi cho mầm bệnh có điều kiện phát tán. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh động vật và tình hình mưa úng gây thiệt hại đến sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngày 17/10/2017 UBND tỉnh ban hành văn bản số 378/UBND-VP3 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra giám sát bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh LMLM; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm phòng vacxin đợt 2 vụ thu đông năm 2017 đạt tỉ lệ cao; tổ chức phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; Phát động thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2017".

Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH