• Thông báo tìm kiếm anh Phạm Xuân Thanh

  Thông báo tìm kiếm anh Phạm Xuân Thanh, sinh ngày 19/02/1984; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Anh Thanh vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6/2014 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm anh Phạm Văn Hồng

  Thông báo tìm kiếm anh Phạm Văn Hồng, sinh năm 1982; Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn 4, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BÌnh. Anh Phạm Văn Hồng bỏ nhà đi từ năm 2017 đến nay không có tin tức gi.

 • Thông báo tìm kiếm chị Phạm Thu Thuỷ

  Thông báo tìm kiếm bà Phạm Thu Thuỷ, sinh năm 1983; Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi mất tích: Số nhà 24, đường 2, phố Vạn Thắng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 • Thông báo Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết (bà Cao Thị Ngân)

  Thông báo tìm kiếm bà Cao Thị Ngân, sinh năm 1969; Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số nhà 01, đường 3, phố Bắc Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. bà Cao Thị Ngân vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 2000 và đã bị tuyên bố mất tích theo Quyết định tuyên bố mất tích số 01 ngày 18/4/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 • Thông báo tìm kiếm anh Bùi Hải Điệp

  Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thông báo tìm kiếm anh Bùi Hải Điệp, sinh ngày 28/5/1991; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số nhà 69, tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Anh Bùi Hải Điệp vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2012 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm ông Đinh Công Túy

  Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình thông báo tìm kiếm ông Đinh Công Túy, sinh năm 1936; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Nguyên Ngoại, xã Ninh Nhất, thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình. Ông Đinh Công Túy vắng mặt tại nơi cư trú từnăm 1975 đến nay.

  1 2 3 4 5 6 7 8