TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
157/BC-UBND 21/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022
Lượt xem: 36
Tải về 2
150/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Kỳ báo cáo: tháng 9/2022)
Lượt xem: 62
Tải về 19
151/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9
Lượt xem: 39
Tải về 16
163/BC-BTC 14/09/2022 Báo cáo tổng kết công tác triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII (2021-2022)
Lượt xem: 56
Tải về 1
147/BC-UBND 05/09/2022 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về 3
107/BC-UBND 30/06/2022 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về 5
96/BC-UBND 27/06/2022 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 20
Tải về 4
95/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6
Lượt xem: 12
Tải về 4
90/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng đồng bằng sông Hồng (trong lĩnh vực Công tác dân tộc)
Lượt xem: 63
Tải về 2
91/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 95
Tải về 3
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH