TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/TB-VPUBND 08/08/2022 V/v Thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 69
Tải về 4
93/TB-VPUBND 01/08/2022 Thông báo của Chủ tịch UBND tại buổi gặp gỡ định kỳ tháng 7 năm 2022 xem xét đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 83
Tải về 3
88/TB-VPUBND 22/07/2022 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 126
Tải về 1
78/TB-VPUBND 11/07/2022 Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 98
Tải về 3
65/QĐ-VPUBND 05/07/2022 QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định E - HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh
Lượt xem: 58
Tải về 0
22/TB-VPUBND 07/03/2022 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 223
Tải về 5
13/QĐ-VPUBND 13/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 508
Tải về 3
02/TB-VPUBND 10/01/2022 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 761
Tải về 4
85/QĐ-VPUBND 15/10/2021 QĐ v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 401
Tải về 3
77/QĐ-VPUBND 29/09/2021 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 375
Tải về 3
123
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH