Lượt xem: 185

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (thời gian: 8h00 ngày 10/01/2023)

Xem chi tiết tại 09/GM-VPUBND
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH