Lượt xem: 283

Kim Sơn: Thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” đối với nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Ngày 03/2/2023, UBND huyện Kim Sơn ban hành văn bản số 178/UBND về việc hoàn thành thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” đối với nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

 

Ảnh minh hoạ

Đến thời điểm hiện nay công tác triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” đối với nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh của đại đa số các địa phương còn chậm so với tiến độ đề ra; mới có 05 địa bàn triển khai thực hiện, đã thành lập được 10 Tổ, gồm: địa bàn thị trấn Phát Diệm thành lập được 03 Tổ, địa bàn xã Xuân Chính thành lập đi được 02 Tổ, địa bàn thị xã Quang Thiện thành lập 01 Tổ, địa bàn xã Kim Mỹ thành lập được 02 Tổ, địa bàn xã Kim Đông thành lập được 02 Tổ. Tất cả các Tổ thuộc 5 địa bàn trên đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Để kiềm chế, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra tại nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân trong thực hiện các quy định về PCCC, UBND huyện Kim Sơn đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã, thị trấn triển khai, hoàn thành thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”.

UBND huyện yêu cầu Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tố chức triển khai, hoàn thành thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” đối với nhà đế ở kết họp sản xuất, kinh doanh đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả.

UBND xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức rà soát, khẩn trương triển khai, hoàn thành thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” đối vói nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hoàn thành chậm nhất trong tháng 2/2023. Việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cần nghiên cứu, vận dụng theo hướng dẫn tại Công văn hướng dẫn số 1627/C07-P2, P3 ngày 29/6/2022 của C07 và các nội dung hướng dẫn theo quy định.

Văn bản số 178/UBND của UBND huyện Kim Sơn.

CTV Nguyễn Thuỷ

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH