Lượt xem: 270

Yên Mô ban hành Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Yên Mô ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể và của mỗi công dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2023. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

UBND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, khoa học, sát với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chất lượng tốt.

Tại Kế hoạch, UBND huyện đề ra nội dung và nhiệm vụ cụ thể: Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; Công tác sẵn sàng chiến đấu; Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; Công tác xây dựng lực lượng; Công tác chính sách hậu phương quân đội; Công tác phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang; Công tác Hậu cần - Kỹ thuật; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác sơ kết, tông kết.

UBND huyện, giao UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, báo cáo Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND huyện Yên Mô.

CTV Nguyễn Mừng

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH