Lượt xem: 283

Kim Sơn sơ kết 1 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 17/10, huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

Lãnh đạo huyện Kim Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Lãnh đạo huyện Kim Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


Qua 1 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, huyện Kim Sơn đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân.

Đến nay các xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, hệ thống thủy lợi tiếp tục được cải tạo và nâng cấp.

Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản được đưa vào sản xuất tạo điều kiện cho các hộ nông dân lựa chọn, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập.

Qua thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Kim Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3-7 lần so với trồng lúa, đến nay toàn huyện đã có 19 mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần làm cho năng suất, chất lượng sản lượng cây trồng tại Kim Sơn được tăng cao và là động lực thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích cao trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được huyện Kim Sơn khen thưởng.

Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH