Phát huy hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư ở phường Ninh Khánh.

        Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Ninh Khánh đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Xác định Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì thế, thời gian qua, phong trào này luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phường đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; lối sống mới, sống đẹp được hình thành, thiết chế văn hóa được tăng cường.

Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa hàng năm được thực hiện công khai dân chủ, đúng tiêu chuẩn nên số lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, qua đó đã tác động tích cực tới đạo đức, lối sống của các thành viên trong đình, góp phần xây dựng môi trường văn hóa phố, phường, cơ quan, công sở.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng phố văn hóa cũng được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cấp ủy, tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí bộ ứng xử trong gia đình đến từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện, từ đó các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Năm 2022 có 3.742/3.776 hộ (đạt 98%) hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, tăng 0.6% so với năm 2021. 16/16 tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị Ban chỉ đạo thành phố thẩm định công nhận Tổ dân phố văn hóa năm 2022.

Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

Với những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn phường. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng phường Ninh Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Trịnh Nhung- phường Ninh Khánh

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 657
  • Trong tuần: 9,415
  • Tất cả: 2,331,069